Di sharing bagi sesama Penyembah Yesus sebagai Allah Penebus dan Penyelamat umat pilihan-Nya agar ibadah kita tidak sia-sia dan membawa pahala ketika kita kembali menghadap-Nya.

Kala kita membaca Alkitab,di Yehezkiel,Ulangan, Mikha, Yesaya, Mazmur, Yeremia…kita dapat merasakan “sakit hati” Tuhan terhadap penyembah allah lain dan berhala.

Mikha 5:12 Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi sujud menyembah kepada BUATAN TANGANMU.

Ulangan 4:16 supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu PATUNG yang menyerupai berhala apapun; yang BERBENTUK LAKI-LAKI dan PEREMPUAN;

Ulangan 4:23-25 Hati-hatilah,supaya jangan kamu melupakan perjanjian TUHAN, Allahmu, yang telah diikat-Nya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh TUHAN, Allahmu, dilarang kauperbuat.
4:24 Sebab TUHAN, Allahmu, adalah api yang menghanguskan,Allah yang cemburu
4:25 Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya,

dan perikop Yehezkiel 14 adalah Hukuman terhadap penyembah-penyembah berhala.(Patut dibaca)

Apakah berhala itu?
115:4 Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas,buatan tangan manusia,
115:5 mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata,mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat,
115:6 mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium,
115:7 mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya.
115:8 Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya

Semuanya(berhala,nabi palsu, yesus palsu,injil palsu(2 Kor 4:4 ; 11:4 Thanks to Pdt Budi) dipakai iblis sebagai alat untuk menyesatkan manusia.
Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya akan diberikan iblis asal kita mau menyembahnya(Matius 4:8-9),bahkan iblis bisa menyamar sebagai Malaikat Terang(2 Kor 11:14)…tapi ingat! iblis tidak memberikannya dengan cuma-cuma!

Sembahlah TUHAN kita dalam ROH dan KEBENARAN (tidak dalam benda/materi)
Yohanes 4:24 Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.

Perintah ke 2
Keluaran 20:3 Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
20:4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
20:5 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,

Tulisan ini adalah rangkuman firman Tuhan yang sesuai dengan daya tangkapku,tidak ada maksud lain selain berbagi KEBENARAN-NYA.
Obat memang pahit, tapi membawa kesembuhan .

Mudah-mudahan kita bisa setia sampai akhir…. Karena Iblis tak kenal lelah untuk menyesatkan umat-Nya.
Tujuan ibadah kita adalah menyenangkan hati-NYA, makin menampakkan rupa Kristus khan? jangan sampai kita malah menyakitkan hati-NYA
Tuhan beserta kita, kemuliaan hanya bagi nama-Nya

Advertisements